Bittrare än vanligt

20130227-000649.jpg

I slutet av varje månad skickar transportstyrelsen en avi med föregående månads sammanlagda debiterade belopp….

Det är du som fordonsägare som ansvarar för att räkningen blir betald även om du INTE fått nån avi.

Om räkningen inte betalas i tid påförs en tilläggsavgift på 500 kronor.

Är det bara jag som tycker att transportstyrelsen har dubbelgarderat sig?

Först säger man att man ska skicka en räkning.

Sen garderar man sig med att det är upp till var och en att komma ihåg att betala en räkning som transportstyrelsen eventuellt har glömt att skicka ut.

Och om man inte kommer ihåg att betala en räkning som man aldrig har fått, så får man böta 500 kronor.

Ja, jag är bittrare än vanligt!

För att jag måste sitta i telefonkö i morgon och sköta transportstyrelsens jobb.

För att om jag inte utför det jobbet gratis som någon annan egentligen har betalt för att göra så får jag betala extra.

Man tror att man äger sin egen tid..

Men egentligen är det alla olika företag med sina telefontider och telefonköer som gör det.

Leave a Reply


två + = 10